طلا از بورس جلو زد/ بازدهى ٣.٥درصدى فلز زرد در هفته‌ای که گذشت