رییس اتحادیه قنادان: قیمت یک کیلو جعبه از یک کیلو شیرینی بیشتر شده است