قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو در سال 83 چقدر بود؟