مردم یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن پشتیبانیشان از انقلاب را به جهانیان اثبات کردند