پیکان با تراکتورسازی قابل مقایسه نیست/انتظار از استقلال بالا نرود