خیلی‌ها ماهیت مردم و جمهوری اسلامی ایران را نمی‌شناسند