مصدومیت های طولانی صبر قطری ها را سر آورد؛/ اسنایدر در آستانه جدایی از الغرافه!