وزیر نیرو: اگر مردم از آینده مطمئن نبودند، به خیابان‌ها نمی‌آمدند