برای مردم فقط جمهوری اسلامی ایران مهم است/ مثل ۴۰ سال گذشته شور و انرژی را بین مردم احساس می‌کنم