پیش‌بینی مرسدس بنز از رشد بیشتر خودروهای متفاوت در دهه آینده