این مرسدس بنز مدل 2006به قیمت ۸.۵ میلیارد تومان در تهران به فروش می رسد/ عکس