نامزدهای اسکار ۲۰۱۹: فیلمهای Roma و The Favourite در صدر