مسکو: خروج آمریکایی‌ها از سوریه باید تحت نظارت دمشق باشد/ سوریه کنترل مناطق را به دست گیرد