هزینه‌های پژوهش افزایش ۳ برابری داشته است/ لزوم تخصیص ارز دولتی به حوزه پژوهش