وزارت خارجه: آمریکا به‌دنبال هرج‌ و مرج جدید در منطقه است