ماشین‌آلات کشاورزی با ۴۰ درصد افزایش، کمترین افزایش قیمت کالا را داشته‌اند