جزئیاتی از جلسه همتی با صادرکنندگان/ مخالف بازگشت ارز صادراتی نیستیم