استخدام بازاریاب حضوری برای شرکت چای دبش در تهران و کرج