استخدام مدیر فروش برای شرکت چای دبش در تهران و کرج