استخدام تعدادی ویزیتور حضوری و بازاریاب خانم در شرکت مبدعان نوین جم