وکیل بخشی دیدار موکلش با هیاتی از قوه قضائیه و مجلس را تایید کرد