ویژه برنامه ویدیویی: ۲۷ چیزی که درباره‌ی فیلم Captain Marvel می دانیم