تجلیل از نخبگان مهارتی استان تهران
در مراسمی که صبح امروز از برگزیدگان مرحله شهرستانی و استانی و نخبگان مهارتی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت در اس تجلیل از نخبگان مهارتی استان تهران