تجهیز هوانیروز سپاه ایران به بالگردهای جدید ساخت شرکت پهنا
رسانه انگلیسی در گزارشی به تلاش‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران و افتتاح اولین پایگاه هوانیروز سپاه اشاره کرد. تجهیز هوانیروز سپاه ایران به بالگردهای جدید ساخت شرکت پهنا