عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور «تخلف قانونی» است
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ابلاغ نشدن قانون برنامه ششم از سوی رئیس‌جمهور را مصداق بداخلاقی سیاسی و تخلف قانونی برشمرد و گفت: رئیس مجلس یا هیأت رئیسه باید به این موضوع ورود کنند. عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور «تخلف قانونی» است