ندود: دیبالا به این دلیل افت کرده است
پائولو دیبالا، ستاره آرژانتینی یوونتوس شروعی طوفانی در فصل جاری داشت، ولی به یکباره دچار افت شد. ندود: دیبالا به این دلیل افت کرده است