در انتظار اولین خرید رکورددار قهرمانی لیگ
سپاهانی ها فعلا در نقل و انتقالات زمستانی فعالیت رسمی نداشته اند. در انتظار اولین خرید رکورددار قهرمانی لیگ