آرامش مطلق پرسپولیس در زمستان
سرخپوشان پایتخت با توجه به محرومیت نقل و انتقالاتی، زمستانی آرام را سپری میکنند. آرامش مطلق پرسپولیس در زمستان