ادعای موندودپورتیوو/ خرید زمستانی رئال در خط حمله مشخص شد
نشریه نزدیک به باشگاه بارسلونا امروز ادعا کرد که رئیس باشگاه رئال مادرید گزینه خود برای تقویت خط حمله کهکشانی ها را مشخص کرده است. ادعای موندودپورتیوو/ خرید زمستانی رئال در خط حمله مشخص شد