پنهان کاری جالب مربی مضروب سیتی (عکس)
میکل آرتتا، دستیار پپ گواردیولا علاقه ندارد کسی جای زخم صورت او بعد از درگیری های دربی منچستر را ببیند. پنهان کاری جالب مربی مضروب سیتی (عکس)