سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان – امارات/ پاراوزنه برداری ایران با 10 مدال قهرمان شد
تیم پاراوزنه برداری ایران توانست با 10 مدال عنوان قهرمانی مسابقات پاراآسیایی جوانان را کسب کند. سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان – امارات/ پاراوزنه برداری ایران با 10 مدال قهرمان شد