پازل انتخابات ماه آینده از همین الان چیده شد؛/ معامله سیسیلی در کمیته ملی المپیک
گزینه های ریاست، نایب رییسی، دبیر و خزانه دار کمیته ملی المپیک از همین حالا تعیین تکلیف شده اند و با وجود اینکه فرصت زیادی تا مجمع انتخاباتی مانده، اما ظاهرا پست ها تقسیم شده است. پازل انتخابات ماه آینده از همین الان چیده شد؛/ معامله سیسیلی در کمیته ملی المپیک