رضا ضراب در دادگاه تحت فشار و وعده‌های آمریکا بود
معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد: رضا ضراب در دادگاه تحت فشار، تهدید و وعده‌های آمریکا شهادت داد. رضا ضراب در دادگاه تحت فشار و وعده‌های آمریکا بود