دانلود نرم افزار Rosetta Stone TOTALe 5.0.37 همراه با تمامی زبان ها
نرم افزار Rosetta Stone معروفترین نرم افزار آموزش زبان در سراسر جهان می باشد که به ارائه ی بسته های آموزشی برای تدریس 30 زبان زنده ی جهان می پردازد . نرم افزار Rosetta Stone با استفاده از تکنولوزی چند رسانه ای (استفاده از تصویر، متن و صدا) و همچنین سخت تر کردن تمرینات در حین پیشرفت دانشجو روش دانلود نرم افزار Rosetta Stone TOTALe 5.0.37 همراه با تمامی زبان ها