دانلود فیلم آموزشی Lightroom and Photoshop Workflows Start-to-Finish Studies
در این دوره ی آموزشی پروژه محور می توانید با تماشای یک متخصص، گردش کاری نرم افزارهای Lightroom و Photoshop و تکنیک های ویرایش تصویر را به خوبی یاد بگیرید. خانم Julieanne Kost از 5 تصویر استفاده می کند و در ابتدا آنها را به Lightroom میبرد و در ادامه برای ویرایش به سراغ نرم افزار فتوشاپ می رود. مدرس  دانلود فیلم آموزشی Lightroom and Photoshop Workflows Start-to-Finish Studies