۲۰ هزار دلار پول سیگار چرچیل!
هنوز بعد از بیش از چهل سال از فوتش، وینستون چریچیل یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های تاریخی نزد مردم انگلستان است و بسیاری او را یکی از دلایل اصلی پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم می‌دانند. ۲۰ هزار دلار پول سیگار چرچیل!