فیلم گفت‌وگوی نیکی کریمی در جشنواره فیلم دبی
نیکی کریمی که در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم دبی شرکت کرده است؛ با رسانه اختصاصی این جشنواره گفتگو کرد. فیلم گفت‌وگوی نیکی کریمی در جشنواره فیلم دبی