تلاش تام کروز برای بازگشت به دوران طلایی
«تام کروز» که این سالها روزهای خوبی را در گیشه هالیوود تجربه نکرده با بازی در نسخه ششم فیلم ماموریت غیرممکن به دنبال بازگشت موفقیت آمیز به سینما است. تلاش تام کروز برای بازگشت به دوران طلایی