اعتراف دیرهنگام خانم بازیگر به پشیمانی
متین ستوده در گفتگو با تی وی پلاس از رابطه عاطفی چند سال قبل خود گفت:«برگشتم،پذیرفته نشدم،جایم پر شده بود. من دیر برگشته بودم.» اعتراف دیرهنگام خانم بازیگر به پشیمانی