اسرائیل را به رسمیت نشناخته و پایتختی برای آن متصور نیستیم
جمع زیادی از دانش‌آموزان تهرانی، امروز در تجمع اعتراضی خود مقابل سفارت سوئیس اعلام کردند: مستکبران حامی اسرائیل بدانند که ما قطعاً اسرائیل را به رسمیت‌نمی‌شناسیم؛ چه برسد به اینکه بخواهیم پایتختی را هم برای آن بپذیریم. اسرائیل را به رسمیت نشناخته و پایتختی برای آن متصور نیستیم