مراسم معارفه مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مراسم معارفه مدیر کانون پرورش فکری کودکان عصر امروز با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش و معرفی فاضل نظری به این سمت در سالن کانون پرورش فکری برگزار شد. مراسم معارفه مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان