مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر در میان برترین‌های روابط عمومی کشور
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر به عنوان برگزیده چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران معرفی و " کاپ خلاقیت" را دریافت کرد.
 مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر در میان برترین‌های روابط عمومی کشور