عقد تفاهم‌نامه همکاری بین سه واحد تولیدی قزوین با شرکت‌های کره جنوبی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: سه واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان با هدف همکاری در زمینه استفاده از دانش فنی و انتفال فناوری با شرکت های کره جنو عقد تفاهم‌نامه همکاری بین سه واحد تولیدی قزوین با شرکت‌های کره جنوبی