کشف بزرگ‌ترین محموله بذر ماده مخدر گل توسط ماموران گمرک
بذر ماده مخدر گل یا شاهدانه پیش تر به صورت دانه ای توسط ماموران گمرک کشف شده بود اما در این عملیات به مقدار 6 کیلو و 200 گرم بذر ماده مخدر گل توسط ماموران گمر کشف بزرگ‌ترین محموله بذر ماده مخدر گل توسط ماموران گمرک