هفته آینده؛ جلسه مقامات ایران و عراق در مورد ریزگرد‌ها/ جهانگیری شخصا پیگیر ماجراست
استاندار خوزستان گفت: هفته آینده جلسه‌ای بین مسئولین ارشد وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه کشور عراق در خصوص بحث ریزگردهای استان خوزستان برگزار خواهد شد. هفته آینده؛ جلسه مقامات ایران و عراق در مورد ریزگرد‌ها/ جهانگیری شخصا پیگیر ماجراست