اعلام مقصرحادثه رانندگي خوردروی سواری با اتوبوس دانش آموزان
با اعلام گزارش پلیس راه در حادثه رانندگی عصر روزگذشته در محور سوسنگرد مقصر حادثه مشخص شد. اعلام مقصرحادثه رانندگي خوردروی سواری با اتوبوس دانش آموزان