تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ سواری علت تصادف مرگبار اتوبوس دانش آموزان کرجی
رئیس پلیس راه استان ازمشخص شدن علت تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان کرجی در سوسنگرد خبر داد و گفت: پس از بررسی کارشناسان پلیس تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ رانن تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ سواری علت تصادف مرگبار اتوبوس دانش آموزان کرجی