برگزاری دوره روابط عمومی الکترونیک و سواد رسانه‌ای در هندیجان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان گفت: دوره روابط عمومی الکترونیک، سواد رسانه‌ای، ارتباطات و توسعه فرهنگی و شیوه‌ های خبر نویسی در سالن خلیج‌ فارس  برگزاری دوره روابط عمومی الکترونیک و سواد رسانه‌ای در هندیجان