زمانی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد
منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمدرضا زمانی را به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب کرد. زمانی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد