شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو لبه یک قیچی

امام خامنه ای: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو لبه ی یک قیچی هستند. سعیشان این است مسلمانان را به جان هم بیندازند و به آتش اختلافات بدمند. ۱۳۹۵/۰۹/۲۷   ۳۶۰p (5,222 Mb)

نوشته شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو لبه  شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو لبه یک قیچی